Province 4 All District Post Code

Province 4 All District Post Code 


Province 4 All District Post Code

  • Post Code Mustang 
  • Post Code Myagdi 
  • Post Code Baglung 
  • Post Code Parbat 
  • Post Code Manang 
  • Post Code Lamjung 
  • Post Code Kaski 
  • Post Code Syangja 
  • Post Code Tanahu 
  • Post Code Gorkha 

1.Mustang 

Mustang D.P.O.33100
Marpha33102
Kagbeni33103
Charang33104
Mustang33105
Chhoser33106
Muktinath33107
Lete33108
Thak Tukuche33109

2.Myagdi 

Myagdi D.P.O.33200
Lulang33201
Xyamarukot33202
Galeswor33203
Rakhu Bagawati33204
Sikha33205
Dana33206
Babiyachaur33207
Darbang33208
Pakhapani33209
Takam33210

3.Baglung 

Baglung D.P.O.33300
Bihukot33303
Harichaur33304
Balewa Payupata33305
Jaidi Belbagar33306
Galkot33308
Arnakot33310
Khawrwang33311
Kusmishera33313

4.Parbat 

Parbat D.P.O.33400
Salija33401
Khurkot33402
Deurali33403
Thulipokhari33405
Karkineta33406
Devisthan33407
Bachchha33408
Lankhudeurali33409
Hubas33410
Khor Pokhara33411
Setibeni33412

5.Manang 

Manang D.P.O.33500
Pisang33502
Bhakra33503
Mathillo Manang33504
Nar33507
Dharapani33509

6.Lamjung 

Lamjung D.P.O.33600
Maling33602
Sundar Bazar33603
Sotipasal33604
Kunchha33605
Gilung33606
Khudi33607
Phaliyasanghu33608
Bharate33609
Gaunda33610
Tarkughat33611

7.Kaski 

Kaski (W.R.P.D.)33700
Rupakot33701
Gagan Gauda33702
Makaikhola33703
Majhathana33704
Sildujure33705
Nirmalpokhari33706
Pardibandh33707
Bhalam33708
Chapakot33709
Birethati33710
Naudanda33711
Ghachok33712
Purunchaur33713

8.Syangja 

Syangja D.P.O.33800
Kolma33802
Kichnas33803
Jharkham33804
Arjunchaupari33805
Panchamul33806
Rangethati33807
Fedikhola33808
Bhumare33811
Kyakmi33812
Waidha Bhanjhyang33813
Chapakot33814
Galyang33815

9.Tanahu 

Tanahun D.P.O.33900
Tuhure Pasal33902
Manechouka33903
Bandipur33904
Aambu Khaireni33905
Baidi33906
Kahunshivapur33907
Rising Ranipokhari33908
Ghiring Sundhara33909
Bhimad33910
Lamagaun33911
Khairenitar33912
Shisha Ghat33913
Dumre33914
Devaghat33915

10.Gorkha 

Gorkha D.P.O.34000
Bunkot34002
Manakamana34003
Batase34004
Luintel34005
Aapapipal34006
Jaubari34007
Bhachchek34008
Sourpani34009
Ghyampesal34010
Aarughat34011
Gumda34012
Sirdibash34013

Previous Post Next Post