Province 7 All District Post Code 


Province 7 All District Post Code

  • Post Code Daarchula 
  • Post Code Baitadi 
  • Post Code Dadeldhura 
  • Post Code Kanchanpur 
  • Post Code Bajhang 
  • Post Code Bajura 
  • Post Code Achham 
  • Post Code Doti 
  • Post Code Kailali 1.Post Code Daarchula 


Darchula D.P.O.10100
Rapla10101
Duhuti10102
Malikarjun10104
Joljibi10105
Ritha Chaupata10107
Gokuleshwor10108
Sitola10109
Marmalatinath10110
Sipti10111
Dandakot10116

2.Post Code Baitadi 
Baitadi D.P.O.10200
Kesharpur10201
Patan10202
Khodpe10203
Mulkhatali10204
Gajari Changgad10205
Dehimandau10207
Sharmali10209
Srikot10210
Dilasaini10211
Swopana Taladehi10212
Purchaudihat10213
Sitad10214
Dhungad10215


3.Post Code Dadeldhura 

Dadeldhura D.P.O.10300
Ugratara10302
Dandaban10303
Ganeshpur10304
Gaira Ganeshpur10305
Jogbudha10306
Lamikande10307
Chipur10308
Ajayameru10309
Joshipur10310

4.Post Code Kanchanpur 

Kanchanpur D.P.O.10400
Krishnapur10401
Kalika10402
Punarbas10403
Beldadi10404
Pipaladi10405
Kanchanpur10406
Chandani10407
Airport10409
Suda10410
Jhalari10411

5.Post Code Bajhang 

Bajhang D.P.O.10500
Talkot10501
Jamatola10502
Jaya Prithivi Nagar10505
Chammna10506
Choudhari10507
Rayal10508
Thalahara10509
Bungal10510
Shayadi10511

6.Post Code Bajura 

Bajura D.P.O.10600
Dandakot10602
Jukot10603
Faiti10604
Kolti10605
Manakot10606
Dogadi10607
Tate10608
Chhatara10609

7.Post Code Achham 

Achham D.P.O.10700
Chaurpati10701
Srikot10702
Thanti10703
Mellekh10704
Bayalpata10705
Bhatakatiya10706
Jayagadh10707
Kalagaun10709
Kuchikot10710
Kamal bazar10711
Dhakari10712
Turmakhad10713

8.Post Code Doti 

Doti (F.W.R.P.D.)10800
Silgadhi10801
Sanagaun10802
Dound10803
Mauwa Nagardaha10804
Banedungrasen10805
Jorayal10806
Girdhshera10807
Lanakedareswor10808
Boktan10809
Bael10810
Mudbhara10811

9.Post Code Kailali 

Kailali D.P.O.10900
Tikapur10901
Munuwa10902
Dododhara10903
Lamki10904
Masuriya10905
Pahalmanpur10906
Hasuliya10907
Bhajani10908
Joshipur10909
Phulbari10910
Atariya10911
Chaumala10912
Phaltunde10914

Post a Comment

Previous Post Next Post